Ile powinien ważyć dorosły mężczyzna? Sprawdź!

Inf. prasowa

Ustalenie wzorca prawidłowej wagi jest istotne nie tylko dla takich celów jak dbałość o sylwetkę, ale także dla zachowania zdrowia. Choć bowiem wskaźniki idealnej masy ciała nie zawsze są precyzyjne, warto wziąć je pod uwagę, jeśli zależy nam na jak najdłuższym utrzymaniu dobrej kondycji.

Niektóre ze znanych nam dziś wskaźników określających normy wagi zostały ustalone już w XIX wieku. Do najpowszechniej używanych należy BMI, czyli indeks masy ciała, określający, czy waga danej osoby jest odpowiednia względem jej wzrostu. Do innych formuł obliczeniowych należą m.in. wzory Broca czy Bernarda. Czym się te metody różnią i jak według tych pomiarów powinna się przedstawiać prawidłowa waga mężczyzny?

Indeks masy ciała – BMI. O czym nam mówi?

Wskaźnik BMI (ang. body mass index, czyli indeks masy ciała) to najbardziej rozpowszechniona metoda sprawdzania, czy masa ciała jest prawidłowa względem wzrostu. WHO rekomenduje stosowanie wskaźnika BMI w celu rozpoznawania otyłości. BMI można wyliczyć w bardzo łatwy sposób, dzieląc swoją wagę w kilogramach przez kwadrat wzrostu podanego w metrach. Równanie przedstawia się następująco:

BMI = masa ciała (kg) / wzrost (m)2

Otrzymany wynik należy przyporządkować następnie do jednej z kategorii. Są to:

– niedowaga – BMI < 18,5

– prawidłowa masa ciała – BMI w granicach 18,5–24,9

– nadwaga – BMI w granicach 25–29,9

– otyłość – BMI ≥ 30 [2].

Jeśli przykładowo mężczyzna o wzroście 180 cm waży 80 kg, według indeksu BMI, który wynosi w tym przypadku 24,7, mieści się on w górnych granicach prawidłowej masy ciała. Waga 85 kg przy tym wzroście kwalifikuje się już do lekkiej nadwagi.

Należy pamiętać, że BMI nie sprawdza się w przypadku mężczyzn o rozbudowanej masie mięśniowej – ich wskaźnik będzie wysoki pomimo stosunkowo niewielkiej ilości tkanki tłuszczowej. Wskaźnik nie uwzględnia ponadto takich czynników jak typ kośćca, ilość wody w organizmie i faktyczna ilość tkanki tłuszczowej czy prędkość przemiany materii. Może być jednak wskazówką dotyczącą orientacyjnego zakresu prawidłowej wagi [1].

Właściwa waga do wzrostu – inne metody obliczania

Wyliczanie prawidłowej wagi na podstawie wzrostu jest istotą także kilku innych wzorów, nieco różniących się od BMI. Przykładowo wzór Broca uwzględnia specyfikę budowy anatomicznej kobiet i mężczyzn. W przypadku mężczyzn prawidłową wagę oblicza się następująco:

masa ciała (kg) = (wzrost (cm) – 100) x 0,9

Według powyższego wzoru mężczyzna o wzroście 180 cm powinien ważyć 72 kg. Wzór Broca, podobnie jak BMI, nie uwzględnia jednak rozmaitych czynników różnicujących, takich jak jakość szkieletu, masa tkanki mięśniowej i tkanki tłuszczowej itd. Wzór znajduje zastosowanie tylko w przypadku osób nie niższych niż 160 cm i nie wyższych niż 190 cm.

Kolejnym wzorem, z którego można skorzystać, wyliczając prawidłową wagę, jest wzór Bernarda. Tutaj z kolei nie ma zróżnicowania względem płci, natomiast brany jest pod uwagę dodatkowy parametr, a mianowicie obwód klatki piersiowej. Wzór wygląda następująco:

masa ciała (kg) = wzrost (cm) x obwód klatki piersiowej (cm) / 240

Prawidłowa waga mężczyzny o wzroście 180 cm i obwodzie klatki piersiowej 100 cm według tego wzoru jest zbliżona do wyników, jakie daje wzór Broca, i wynosi 75 kg.

Pomiar obwodu w talii i w biodrach

Oprócz wykorzystania jednego z powyższych wzorów warto dodatkowo dokonać najprostszego pomiaru grubości tkanki tłuszczowej – WHR, czyli waist-hip ratio (proporcja obwodu talii i bioder). U mężczyzn stosunek obwodu w talii do obwodu w biodrach powinien wynosić mniej niż 0,86. Większe wartości oznaczają otyłość brzuszną [1].

Do pomiaru prawidłowej wagi ciała najczęściej wykorzystuje się wskaźnik BMI. Również pozostałe wzory pozwolą na określenie, jaki mniej więcej powinien być właściwy zakres wagowy dla mężczyzny o danym wzroście. Pamiętajmy jednak, aby zawsze brać poprawkę na czynniki dodatkowe, różnicujące poszczególne osoby, jak budowa anatomiczna, masa mięśni, tkanki tłuszczowej czy wody w organizmie, a także przemiana materii.

 Przeczytaj więcej na Adamed Expert 

[1] Krajewska-Siuda E., „Prawidłowa masa ciała”, https://dieta.mp.pl/lista/105083,prawidlowa-masa-ciala, data dostępu: 1.06.2018

[2] Wnęk D., „BMI i inne wskaźniki służące ocenie masy ciała”, https://dieta.mp.pl/odchudzanie/wprowadzenie/115896,bmi-i-inne-wskazniki-sluzace-ocenie-masy-ciala, data dostępu: 1.06.2018

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany.

top