Badania na temat aspartanu

Informacja prasowa

Aspartam jest związkiem chemicznym, który wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ jest substancją nienaturalną, tylko wytworzoną sztucznie w warunkach laboratoryjnych. Jednak badania wskazują na coś zupełnie innego. Bezpieczeństwo stosowania aspartamu w produktach spożywczych było przedmiotem wielu badań naukowych, by dowieść jego szkodliwości lub nie.

W wyniku hydrolizy okazało się, że związek ten rozkłada się w organizmie ludzkim na dwa naturalne aminokwasy – fenyloalanina i kwas asparaginowy. Dlatego jego spożycie jest bezpieczne i nie wiąże się z żadnym ryzykiem z wyjątkiem osób obciążonych fenyloketonurią, ponieważ ich organizm nie metabolizuje fenyloalaniny.

Historia aspartamu

W 1974 roku (9 lat po przypadkowym wynalezieniu go przez Jamesa M. Schlattera) po wykonaniu 100 badań na temat szkodliwości aspartamu jako dodatku do produktów spożywczych Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) dopuściła aspartam do użycia go w produktach spożywczych.

Następnie, ponad 10 lat później, bo w 1987 roku, GAO (instytucja kontrolna Kongresu Stanów Zjednoczonych) i FDA opublikowały wyniki badań, które zaprzeczyły i podważyły zgłaszaną szkodliwość aspartamu. Według tych dwóch instytucji zgłaszane efekty uboczne (na przykład wahania nastroju, bóle czy zawroty głowy) były bardzo łagodne i nie miały wystarczającego potwierdzenia związku pomiędzy tymi objawami a spożywaniem aspartamu.

Aspartam, czy jest szkodliwy?

Kolejna próba udowodnienia szkodliwości tego związku (rakotwórczość) odbyła się w 2005 na podstawie trzyletnich badań na szczurach. Badania te zostały podważone i zrecenzowane przez Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności. Naukowcom z Bolonii wytknięto między innymi takie błędy jak: podanie zbyt wysokich (niemożliwych do spożycia) dawek aspartamu szczurom, brak dokładnych informacji na temat badanych zwierząt, niezgodność procedur z wytycznymi badań nad rakotwórczością. Ostatnie badania (ponad 600) ze stycznia 2013, których analizę opublikowała EFSA stwierdza, że aspartam jest bezpieczny.

Jak widać, każde badania, które miały na celu wykazanie jak bardzo szkodliwe i niebezpieczne jest dodawanie aspartamu do produktów spożywczych i spożywanie go, zostały zanalizowane i podważone ze względu na szereg błędów. Najważniejsze z nich to:

  • nieścisłości w procedurze wykonywania badań,
  • brak wystarczających dowodów na to, że aspartam powoduje jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany.

top