Wampir emocjonalny

Z reguły kontakt z innymi ludźmi daje pozytywne odczucia. Co najwyżej z kimś można słabo się rozumieć i nie odczuwać do tego kogoś sympatii. Niektórzy ludzie irytują, ale z reguły szybko się zapomina o swojej irytacji po zakończeniu rozmowy. Są jednak i takie relacje, które mogą zaszkodzić. Kontakt z kimś, kto żeruje na ludzkich emocjach, przynosi więcej szkód niż chwilowe rozdrażnienie.

Jak działa wampir emocjonalny

Na początku znajomości może być trudno rozpoznać taką osobę. Wampirem może być ktoś pozornie miły i pomocny. Takim się jednak wydaje do czasu. Im bliższe relacje ma się z taką osobą, tym bardziej wychodzą na jaw jej skłonności. Cechy, po których można rozpoznać wampira emocjonalnego to:

  • brak respektowania granic drugiej osoby,
  • krytykanctwo,
  • skupianie uwagi na sobie,
  • skłonność do kontrolowania,
  • ciągłe narzekanie,
  • pomniejszanie innych,
  • manipulowanie.

Pewne przejawy niektórych takich zachowań może wykazywać i ktoś nie będący wampirem, jednak nie w takiej skali jak on. Ponadto taką osobę cechuje całkowity brak zważania na innych. Ktoś taki nie patrzy, jakie szkody wywołuje jego zachowanie. Najłatwiej wampira emocjonalnego rozpoznać po odczuciach, jakie ma się po kontakcie z nim. Jeśli są to sporadyczne relacje, to po kontakcie łatwo znaleźć się w emocjonalnym dole. Jeśli to stała relacja, to działa niszcząco. Manipulowanie może mieć różne przejawy. Może to być szantaż emocjonalny. Mogą być to działania, które sprawiają, że ponosząc szkody w kontakcie z taką osobą, osoba poszkodowana jeszcze będzie czuła się winna.

Szkodliwość kontaktu z wampirem

Kontakt z wampirem emocjonalnym skutkuje spadkiem poziomu energii. Można czuć osłabienie i przygnębienie. Rozdrażnienie i irytacja to kolejne odczucia po takim kontakcie. Pojawiają się szczególnie wtedy, kiedy wampir emocjonalny z premedytacją wzbudza konflikty. Przy tym w gronie swoich znajomych może uchodzić za bardzo miłą osobę. Po kontakcie z taką osobą można mieć natłok myśli i duże rozdrażnienie emocjonalne. Tym bardziej, że może ona tak wszystko przeinaczyć, że wzbudzi konflikt i zagra osobę zaatakowaną. Wtedy można spotkać się jeszcze z obroną wampira przez zmanipulowane przez niego osoby. Nawet jeśli nie jest to aż tak skrajnie destrukcyjna osoba, ale łagodniejszy przejaw wampiryzmu, to już sama myśli o kontakcie będzie denerwować i przygnębiać.

Stałe relacje z wampirami są bardzo szkodliwe. Ktoś taki narusza spokój wewnętrzny. Jeśli jest to szef w pracy, to będzie się pracować gorzej. Można stracić pewność siebie i poczucie swoich kompetencji zawodowych. Jeśli wampir emocjonalny to rodzic albo ktoś z najbliższej rodziny, może się pojawić poczucie bycia kimś bezwartościowym.

Sposoby obrony przed wampirem emocjonalnym

Kontakt z wampirem narusza spokój, obniża poczucie własnej wartości, niszczy psychicznie i szkodzi zdrowiu. Najlepiej się od takiej osoby odciąć. Im mniej kontaktów, tym lepiej. Sytuacja jest trudniejsza, kiedy jest to ktoś z najbliższej rodziny albo ktoś, z kim się pracuje. Przy łagodniejszych przejawach wampiryzmu i kiedy nie widać celowego działania na szkodę innych osób, można spróbować ułożyć relacje na zdrowszych zasadach. Trzeba nauczyć się bardziej asertywnych zachowań, stawiać granice i żądać respektowania ich oraz wykazywać, że pewne zachowania mają to i to na celu. Jeśli np. ktoś ma tendencję do prowokowania innych, by stanąć w centrum wydarzeń, to trzeba o tym wprost powiedzieć. Potrzebne jest także nawiązywanie i pielęgnowanie zdrowych relacji. To antidotum na te toksyczne.

Warto jednak postawiać sobie pytanie, czy nie lepiej zakończyć taki kontakt, nawet jak jest to trudne. Jeśli nie jest to poważny przejaw wampiryzmu, to po wzmocnieniu się można ułożyć sobie z taką osobą normalne relacje. Jednak może być trudno wzmocnić się psychicznie i nauczyć asertywności, dopóki jest się w toksycznej relacji. Czasem lepiej się odciąć, przynajmniej na pewien czas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany.

top