On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy.

On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie – zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
„Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze”

top