Bądź sobą oryginał jest zawsze więcej wart niż kopia

Bądź sobą oryginał jest zawsze więcej wart niż kopia. Jeśli innym to nie odpowiada, trudno… Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich wokół.

top